Tilbudet er for deg som: 

  • Nylig har vært igjennom sykdom og behandling og trenger hjelp for å bedre ditt funksjonsnivå både fysisk og psykisk  

  • Sliter med langvarige seneffekter i etterkant av kreftsykdom og behandling   

  • Ønsker å få bedre forståelse av og hjelp til å bedre kreftrelatert fatigue  

  • Trenger å bedre allmenntilstanden for å kunne gjennomføre videre kreftbehandling og ønsker å øke livskvaliteten