Dersom du selv ønsker det, vil det bli utarbeidet en sluttrapport fra rehabiliteringsoppholdet som sendes deg og evnt. forsikrings-selskapet. Dette kan være nyttig hvis du av en eller annen grunn skulle komme tilbake til oss – eller du ønsker å fortsette treningen hjemme. Sluttrapporten sendes også om ønskelig til fastlegen din for videre oppfølging etter endt opphold.