Hva kan være inkluldert i et rehabiliteringsopphold?

Dette avhenger av om du velger døgnopphold eller dagopphold. Et døgnopphold hos oss inkluderer:

 • Enkeltrom med bad, trådløst internett, universell utforming og pasientvarslingssystem
 • Alle måltider, ref. Helsedirektoratets anbefalinger
 • Tilgang til felles oppholdsrom og TV-stuer
 • Inkomstsamtale/målsamtale
 • Individuelt tilpasset timeplan
 • Gruppeaktiviteter tilpasset funksjonsnivå
 • Aktivitet i varmtvannsbasseng
 • Individuelt medisinskfaglig oppfølging
 • Fysioterapi
 • Sykepleie: Oppfølging av medisiner, tilrettelegging i ADL, observasjon, tilkalling ved varsling fra rom
 • Oppfølging av annet helsepersonell ved behov
 • Sluttsamtale med tverrfaglig team
 • Mulighet for egentrening i moderne treningsfasiliteter og ute i vakre omgivelser