Sammen med deg lager vi en rehabiliteringsplan med tydelige mål, som blir utgangspunktet for din rehabilitering.  Vi vil at du skal sette deg ett eller flere mål for rehabiliteringsoppholdet og håper du vil oppleve mestring i forhold til disse. Ut ifra dette og vår arbeidsmetode får du tverrfaglig rehabilitering med trening, læring og mestring i fokus.

Har du som mål å komme tilbake i arbeid, vil vi veilede deg i arbeidsrettede tiltak og forankre en plan for videre arbeidsdeltagelse.