Du må selv ta kontakt med ditt forsikringsselskap og finne ut om de gir dekning til din rehabilitering. De fleste forsikrings-selskapene krever en henvisning fra fastlegen din før behandling kan startes opp.

Disse  tjenestene dekkes ofte av forsikringen:

  • Fysikalsk behandling
  • Psykologbehandling
  • Arbeidsrettet rehabilitering