Rehabiliteringen starter med at du får tilsendt på SMS noen kartleggingsskjemaer som vi ber deg fylle ut. Denne kartleggingen vil legge grunnlaget for din rehabiliteringsplan.   

Hos oss blir du møtt av et tverrfaglig team. Teamet består av legespesialist, fysioterapeut, idrettspedagog, logoped, ergoterapeut og sykepleier. Ved behov kobles sosionom og ernæringsrådgiver inn.