Rehabiliteringen starter med at du får tilsendt på SMS noen kartleggingsskjemaer som vi ber deg fylle ut. Denne kartleggingen vil legge grunnlaget for din rehabiliteringsplan.   

Hos oss blir du møtt av et tverrfaglig team. Teamet består av legespesialist, fysioterapeut, idrettspedagog, logoped, ergoterapeut og sykepleier. Ved behov kobles sosionom og ernæringsrådgiver inn. 

  • Sykepleier arrangerer undervisning om balanse mellom aktivitet og hvile, og samtalegrupper om forskjellige temaer som kan berøre livet når man lever med post-polio.  

  • Fysioterapeut tilbyr undervisning som omhandler senfølger etter polio, kjernestabilitet og sansestimulering. Det er også mulighet for én individuell time med fysioterapeut pr uke, hvor timen kan bli benyttet til undersøkelse/kartlegging og individuelt tilpasset opplegg.  

  • Ergoterapeut tilbyr undervisning om hjelpemidler og energiøkonomisering. Ved behov er det mulighet for individuell time med ergoterapeut.  

  • Fysioterapeut, ergoterapeut og idrettspedagog, tilbyr fellestreninger med fokus på kjernestabilitet og trunkuskontroll, sansestimulering, bevegelighetstrening og sirkeltrening.  

  • Idrettspedagog tilbyr 2 til 4 fellestreninger i basseng pr uke, og tilrettelegging av egentreningsprogram i treningssalen.  

  • Vi tilbyr mulighet for daglig egentrening i basseng morgen og kveld.  

  • Ved behov har gruppedeltakerne mulighet til å ha individuell eller fellestimer med andre i faggrupper, slik som kostholdsrådgiver, sosionom og lege.