Det blir lagt vekt på at du er den viktigste aktøren i din rehabilitering, og at din funksjon i hverdagen danner grunnlaget. 

Målene avgjør i stor grad hva vi skal arbeide med i rehabiliteringsperioden din. 

Vi jobber med mål ut fra dette:     

  • Få bedre kunnskap om sykdommen  

  • Utveksle erfaring og lære av hverandre  

  • Bevare og forbedre funksjonsevne  

  • Få råd og innspill for å leve med skiftende sykdomsforløp  

  • Aktiv rehabilitering