Rehabiliteringen starter med at du får tilsendt på SMS noen kartleggingsskjemaer som vi ber deg fylle ut. Denne kartleggingen vil legge grunnlaget for din rehabiliteringsplan med fokus på individuelt målsettingsarbeid og veiledning.  

Hos oss blir du møtt av et tverrfaglig team. Teamet består av legespesialist, fysioterapeut, logoped, ergoterapeut og sykepleier.  

 

 • Innkomstsamtale med sykepleier ankomstdagen 

 • Felles ankomstmøte med gruppa  

 • Timeplan, tilrettelagt for parkinsongruppen 

 • Gruppeaktiviteter spesielt for parkinsongruppen 

 • Treningsterapi og funksjonsfremmende trening tilpasset ditt nivå individuelt og i grupper 

 • Samtalegruppe med sykepleier m/tema “livet med Parkinson” 

 • STORtrening med fysio og ergoterapeut 

 • Øvelser fra Wellness recovery konseptet (PWR)  

 • Moves og øvelser fra LSVT Big 

 • LSVT Load stemmetrening med logoped 

 • Treningsgrupper som boksing, musikk og bevegelse, spinning 

 • Undervisning, lærings og mestringsaktiviteter om temaer som er relevante for deg f.eks. relatert til gange, trunkuskontroll, energiøkonomisering, av/på-kledning 

 • Sansemotorisk trening