• Parkinson gruppeopphold passer for unge voksne 18 – 30 år og voksne over 30 år.  

  • Det kan være ny-diagnostisert parkinson i tidlig sykdomsfase eller pasienter som har hatt en parkinson diagnose over flere år og som henvises fra fastlege eller spesialist.