Hvordan går du fram for å bli henvist? 

  • Henvisning fra fastlege og/eller privatpraktiserende avtalespesialister. 

  • Fastlegen sender henvisningen elektronisk til Regional koordinerende enhet på Sunnaas som rettighetsvurderer og videresender til oss. 

  • Du kan henvises direkte fra sykehus og avtalespesialist 

Pasientens behov for assistanse/ tilrettelegging i forbindelse med f. eks. personlig stell, påkledning, forflytning og måltider blir kartlagt i et eget funksjonsvurderingsskjema. Der det er spesielle avklaringer som må gjøres, tas det direkte telefonkontakt med pasient/ pårørende/ relevant hjelpeapparat. Av og til vil det være hensiktsmessig at pasienten har med seg ledsager/BPA. Dette avklares i forkant ved behandling av søknad, og forventnings-avklaringer på hvem som gjør hva avklares. 

Inntaksteamet vurderer henvisningen og du blir satt på venteliste 

Du vil motta et innkallingsbrev via Digipost.  Du vil også motta SMS med påminnelse om ankomstdato og tidspkt for oppmøte.