Rehabiliteringen starter med at du får tilsendt på SMS noen kartleggings-skjemaer som vi ber deg fylle ut. Denne kartleggingen vil legge grunnlaget for din rehabiliteringsplan hvor individuelt målsettingsarbeid og veiledning er i fokus.

Du blir møtt av et tverrfaglig team. Teamet består av legespesialist, fysioterapeut, idrettspedagog, ergoterapeut og sykepleier. Ved behov kobles logoped, sosionom og ernæringsrådgiver inn.  

  • Innkomstsamtale med sykepleier ankomstdagen 

  • Målsamtale med tverrfaglig team påfølgende dag 

  • Timeplan, individuelt tilrettelagt basert på tidligere målsamtale 

  • Individuell behandling tilpasset dine behov 

  • Gruppeaktiviteter 

  • Undervisning og samtalegrupper med temaer som er relevante for deg

  • Læring og mestringsaktiviteter relatert til helse og livsstil