Vi har fokus på individuelt målsettingsarbeid og veiledning.  

Det blir lagt vekt på at du er den viktigste aktøren i din rehabilitering, og at din funksjon i hverdagen danner grunnlaget.  

Det er viktig å komme raskt i gang med rehabilitering for å trene opp igjen funksjoner. Både for å kunne mestre hverdagen og komme tilbake i arbeid. Derfor er det viktig at først og fremst du som pasient, men også dine pårørende, setter deg mål. 

 Vi jobber med mål ut fra dette:   

  • Bedring av funksjonsnivå og mestringsevne 

  • Stimulere til økt fysisk og sosial aktivitet 

  • Øke kunnskapen om riktig kosthold og betydningen av bevegelsesaktivitet 

  • Reduksjon av symptomer relatert til sykdom og behandling 

  • Sikre god overføring til hjemstedskommune ved behov for videre oppfølging