• Dette tilbudet passer for deg som er rammet av en nevrologisk sykdom som f.eks 

  • Parkinsons sykdom 

  • Multippel sklerose 

  • Epilepsi 

  • Følgetilstander etter Poliomyelitt 

  • Nevromuskulære sykdommer 

  • Ryggmargsskader 

  • Cerebral parese 

  • CRPS 

  • Covid-19 sykdom