Rehabiliteringen starter med at du får tilsendt på SMS noen kartleggingsskjemaer som vi ber deg fylle ut. Denne kartleggingen vil legge grunnlaget for din rehabiliteringsplan. 

Hos oss blir du møtt av et tverrfaglig team. Teamet består av legespesialist, fysioterapeut, idrettspedagog, logoped, ergoterapeut og sykepleier. Ved behov kobles sosionom og ernæringsrådgiver inn. 

 

 • Innkomstsamtale med sykepleier ankomstdagen 

 • Felles ankomstmøte med gruppa 

 • Timeplan, tilrettelagt for MS gruppe 

 • Individuell tilpasset trening og veiledning med metoder som styrker dine egne behov, ressurser og muligheter. 

 • Gruppeaktiviteter spesielt for MS gruppen 

 • Gruppetreninger og undervisninger hos fysioterapeut med fokus på stabilitetstrening, sansestimulering, bevisstgjørings øvelser og styrketrening. 

 • Ergoterapeut tilbyr undervisning om hjelpemidler, og kognitive utfordringer. Ved behov er det mulighet for individuell time med ergoterapeut. 

 • Sykepleier har samtalegrupper med ulike temaer som berører det å leve med MS 

 • Læring og mestringsaktiviteter relatert til helse og livsstil 

 • Undervisning og erfaringsutveksling om temaer som er relevante for deg med MS;  som f.eks  vannlatning, dysfagi / dysartri, trening og MS. Aktivitetsregulering. 

 •  Innføring i treningsapparater i treningssalen under ledelse av idrettspedagog.  

 • Innføring i tilrettelagt ridning 

 • Det arrangeres pårørende og vennedag, der deltagernes pårørende og venner får informasjon om hvordan det er å leve med MS. 

 • Mulighet for å delta på ordinære gruppeaktiviteter og undervisning dersom dette ikke kolliderer med gruppeplanen forøvrig