Det blir lagt vekt på at du er den viktigste aktøren i din rehabilitering, og at din funksjon i hverdagen danner grunnlaget. Det er viktig å komme raskt i gang med rehabilitering for å trene opp igjen funksjoner. Både for å kunne mestre hverdagen og komme tilbake i arbeid. Det er derfor viktig at først og fremst du som pasient, men også dine pårørende, setter deg mål. Målene avgjør i stor grad hva vi skal arbeide med i rehabiliteringsperioden din. 

Vi jobber med mål ut fra dette:    

  • Bevare og utvikle funksjonsevnen 

  • Få bedre kunnskap om sykdommen 

  • Lære gjennom egne og andres erfaringer 

  • Engasjere pårørende til å øke kunnskap om sykdommen og gi erfaring om trening ved MS