Rehabiliteringen starter med at du får tilsendt på SMS noen kartleggingsskjemaer som vi ber deg fylle ut. Denne kartleggingen vil legge grunnlaget for din rehabiliteringsplan med fokus på individuelt målsettingsarbeid og veiledning.  

  • Innkomstsamtale med sykepleier ankomstdagen 

  • Målsamtale med tverrfaglig team påfølgende dag 

  • Timeplan, individuelt tilrettelagt basert på tidligere målsamtale  

  • Individuell behandling tilpasset dine behov 

  • Medisinsk oppfølging 

  • Treningsterapi og funksjonsfremmende trening tilpasset ditt nivå 

  • Gruppeaktiviteter 

  • Læring og mestringsaktiviteter relatert til helse og livsstil 

  • Undervisning og samtalegrupper med temaer som er relevante for deg.