Tilbudet passer for deg som er rammet av: 

  • Hjerneslag 

  • Traumatisk hjerneskade 

  • Det er en forutsetning at du kan delta aktivt i rehabiliteringsopplegget.