Noen dager før avreise vil du motta en ny SMS med kartleggingsskjema som vi ønsker at du fyller ut før du reiser hjem.   

På denne måten får vi fulgt opp din rehabiliteringsprosess og vi kan evaluere vårt rehabiliteringstilbud. 

Det utarbeides en tverrfaglig epikrise som sendes henviser og deg. Den inneholder konklusjon og plan for veien videre.