Rehabiliteringen starter med at du får tilsendt på SMS noen kartleggingsskjemaer som vi ber deg fylle ut. Denne kartleggingen vil legge grunnlaget for din rehabiliteringsplan.   

Hos oss blir du møtt av et tverrfaglig team. Teamet består i hovedsak av logoped, ergoterapeut og sykepleier.   

 • Innkomstsamtale med sykepleier ankomstdagen 

 • Felles ankomst med gruppa 

 • Innkomstsamtale med logoped 

 • Språkgruppa testes individuelt med egne tester av logoped i innkomstsamtalen med logopeden.  

 • Timeplan, tilrettelagt for gruppe  

 • Trening med fokus på CIST ( constain induced speech training) prinsipper 

 • Begrepstrening 

 • Uteaktivitet med fokus på språk 

 • Sang og rytmegrupper 

 • Spillaktiviteter 

 • Smågrupper med noe tilpasset aktivitet i gruppene 

 • Gruppeaktiviteter 

 • Undervisning og samtalegrupper med temaer som er relevante for deg.