Det blir lagt vekt på at du er den viktigste aktøren i din rehabilitering, og at din funksjon i hverdagen danner grunnlaget.

Det er viktig å komme raskt i gang med språktrening. Både for å kunne mestre hverdagen og komme tilbake i arbeid. 

Vi jobber med mål ut fra dette:    

  • Sikre kontinuitet/ kommunikasjon i rehabiliteringsprosessen videre 

  • Øke setningsproduksjonen