Dette er et gruppeopphold som retter seg mot voksne pasienter som vil ha nytte av et mer intensivt tilbud der kompetansen på spesialisthelsetjeneste støtter og videreutvikler prosesser som foregår lokalt. 

  • Treningsprogrammet passer best for mennesker med afasi i en kronisk fase, det vil si minst seks måneder etter slaget.