Rehabiliteringen starter med at du får tilsendt på SMS noen kartleggingsskjemaer som vi ber deg fylle ut. Denne kartleggingen vil legge grunnlaget for din rehabiliteringsplan.  

Hos oss blir du møtt av et tverrfaglig team. Teamet består av legespesialist, fysioterapeut, idrettspedagog, ergoterapeut og sykepleier. Ved behov kobles logoped, sosionom og ernæringsrådgiver inn. 

 • Innkomstsamtale med sykepleier ankomstdagen  

 • Felles ankomst for gruppen 

 • Timeplan, tilrettelagt for gruppe  

 • Individuell tilpasset trening og veiledning med metoder som styrker dine egne behov, ressurser og muligheter 

 • Gruppeaktiviteter 

 • Spillaktiviteter 

 • Trening med fokus på bruk av begge hender i ulike aktiviteter 

 • Sammensatte øvelser med fokus på koordinasjon, håndfunksjon og utgangsstilling 

 • Funksjonelltrening i hverdagsaktiviteter 

 • Sansemotorisk trening 

 • Informasjon om og utprøving av småhjelpemidler 

 • Læring og mestringsaktiviteter relatert til helse og livsstil 

 • Undervisning og samtalegrupper med temaer som er relevante for deg. 

 • Mulighet for erfaringsutveksling med andre i lignende situasjon  

 • Epikrise med oppsummering og anbefalinger knyttet til arbeid og helsesituasjonen videre   

 • Oppfølgingssamtaler med primærkontakt etter endt opphold.