Det blir lagt vekt på at du er den viktigste aktøren i din rehabilitering, og at din funksjon i hverdagen danner grunnlaget. Det er viktig å komme raskt i gang med rehabilitering for å trene opp igjen funksjoner. Både for å kunne mestre hverdagen og komme tilbake i arbeid. Derfor er det viktig at først og fremst du som pasient, men også dine pårørende, setter deg mål. Målene avgjør i stor grad hva vi skal arbeide med i rehabiliteringsperioden din. 

Vi jobber med mål ut fra dette:    

  • Ansvarliggjøre og motivere til aktiv deltagelse i egen rehabiliteringsprosess 

  • Bedre/gjenvinne fysisk og/eller kognitiv funksjon for fortsatt deltagelse i hjemmet, arbeidslivet, nærmiljøet og i samfunnet for øvrig.  

  • Styrke opplevelsen av mestring og bedre livskvalitet 

  • Sikre relevant kunnskap og refleksjon om egen situasjon / sykdom og muligheter 

  • Sikre kontinuitet/kommunikasjon i rehabiliteringsprosessen videre