Oppholdsperiode for fremtidige Hjerneslag - intensiv håndgruppe
høst-vinter 2024vinter-vår 2025
19.11.24 - 03.12.24