Tilbudet passer for deg som er rammet av: 

  • Hjerneslag  

  • Traumatisk hjerneskade 

  •  Hjerneblødning, hjerneinfarkt, subaracnoidalblødning og hjernetumorer

Rehabiliteringen består av tilpasset fysisk trening, undervisning og samtaler i gruppe og individuelt.