Rehabiliteringen starter med at du får tilsendt på SMS noen kartleggingsskjemaer som vi ber deg fylle ut. Denne kartleggingen vil legge grunnlaget for din rehabiliteringsplan.  

Hos oss blir du møtt av et tverrfaglig team. Teamet består av legespesialist, fysioterapeut, idrettspedagog, ergoterapeut og sykepleier. Ved behov kobles logoped, sosionom og ernæringsrådgiver inn. 

 • Innkomstsamtale med sykepleier ankomstdagen  

 • Felles ankomst for gruppen 

 • Timeplan, tilrettelagt for gruppe  

 • Individuell tilpasset trening og veiledning med metoder som styrker dine egne behov, ressurser og muligheter 

 • Gruppeaktiviteter 

 • Trening i apparater med fokus på koordinasjon, styrke og balanse 

 • Funksjonelltrening i hverdagsaktiviteter 

 • Gangtrening i ulike underlag, ute i terreng og inne med  ulike hindringer og fokus på gangsymmetri, tempo og holdning. Gangtrening i motbakke og trapp. 

 • Musikk og bevegelse 

 • Spillaktiviteter 

 • Læring og mestringsaktiviteter relatert til helse og livsstil 

 • Undervisning og samtalegrupper med temaer som er relevante for deg.