Tilbudet passer for deg som er rammet av: 

  • Hjerneslag  

  • Traumatisk hjerneskade