Vi følger deg opp etter rehabiliteringsoppholdet.

Dersom du selv ønsker det, vil det bli utarbeidet en sluttrapport fra rehabiliteringsoppholdet. Dette kan være nyttig hvis du av en eller annen grunn skulle komme tilbake til oss – eller du ønsker å fortsette treningen hjemme. Sluttrapporten sendes om ønskelig til fastlegen din for videre oppfølging herfra etter endt opphold.