Rehabiliteringen starter med at du får tilsendt på SMS noen kartleggingsskjemaer som vi ber deg fylle ut. Denne kartleggingen vil legge grunnlaget for din rehabiliteringsplan.   

Hos oss blir du møtt av et tverrfaglig team. 

Sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut og idrettspedagog samarbeider for å gi et best mulig tilpasset opplegg med daglige treningsøkter og ukentlige samtaler, erfaringsutvekslinger og undervisning. Ved behov kobles sosionom og ernæringsrådgiver inn. 

Et opphold vil inneholde dette: 

 • Innkomstsamtale med sykepleier ankomstdagen 

 • Felles ankomstmøte med gruppa 

 • Timeplan, tilrettelagt for CP gruppe 

 • Gruppeaktiviteter spesielt for CP gruppen 

 • Individuell tilpasset trening og veiledning med metoder som styrker dine egne behov, ressurser og muligheter 

 • Sykepleieren arrangerer samtalegrupper med mulighet for erfaringsutveksling om livet med cerebral parese 

 • Ergoterapeuten kommuniserer med hver enkelt om daglige aktiviteter og hverdagsliv, og setter deltakerne i kontakt med kommunal ergoterapeut dersom mangel på hjelpemidler gir begrensninger i hverdagen. 

 •  Ergoterapeuten arrangerer besøk fra aktuelle hjelpemiddel-firma. 

 • Fysioterapeuten kommuniserer med hver enkelt om behov for tilrettelegging i gruppesituasjon. Det gis også mulighet for én individuell konsultasjon pr uke, med eksempelvis individuell veiledning i treningssal, utprøving/opplæring i bruk av TENS-apparat for smertemodulering etc.  

 • Fysioterapeuten leder gruppetreninger og –aktiviteter, som eksempelvis kan bestå av bassengtrening, kjernestabilitet, sansemotorikk, klatring, terapiridning og spill. 

 • Fysioterapeuten arrangerer erfaringsutveksling/undervisning om temaer som er relevante for deg; f.eks spastisitet, smerter, forebygging/behandling av senskader, trunkuskontroll, gangfunksjon, energiøkonomisering, sansemotorisk stimulering etc. 

 • Læring og mestringsaktiviteter relatert til helse og livsstil 

 • Mulighet for å delta på ordinære gruppeaktiviteter og undervisning dersom dette ikke kolliderer med gruppeplanen.