Hvordan går du fram for å bli henvist? 

  • Henvisning fra fastlege og/eller privatpraktiserende avtalespesialister. 

  • Fastlegen sender henvisningen elektronisk til Regional koordinerende enhet på Sunnaas som rettighetsvurderer og videresender til oss. 

  • Du kan henvises direkte fra sykehus og avtalespesialist 

Inntaksteamet vurderer henvisningen og du blir satt på venteliste 

For personer med betydelig syns- og hørselsnedsettelser vil det være mer hensiktsmessig med et individuelt opphold. 

Du vil motta et innkallingsbrev via Digipost.  

Du vil også motta SMS med påminnelse om ankomstdato og tidspkt for oppmøte.