Rehabiliteringen legger vekt på en aktiv tilnærming bestående av tilpasset fysisk trening individuelt og i grupper, undervisning og samtaler. 

Rehabiliteringen starter med at du får tilsendt på SMS noen kartleggingsskjemaer som vi ber deg fylle ut. Denne kartleggingen vil legge grunnlaget for din rehabiliteringsplan.  

Hos oss blir du møtt av et tverrfaglig team. Teamet består av legespesialist, fysioterapeut, idrettspedagog og sykepleier. Andre fagpersoner som ernæringsrådgiver, ergoterapeut og sosionom kobles inn ved behov. 

  • Ankomstsamtale med sykepleier ankomstdagen 

  • Deretter er det undersøkelse hos aktuelle faggrupper i 45 min påfølgende dag 

  • Individuelle behandlinger tilpasset dine behov 

  • Gruppeaktiviteter. Flere av aktivitetene styres av en fastsatt timeplan 

  • Undervisning i aktuelle temaer 

  • Timeplan, individuelt tilrettelagt, basert på kartlegginger og tester 

  • Samtaler ved behov 

  • Legekonsultasjon ved behov 

I rehabiliteringen legges det vekt på ressurser og begrensninger i dagliglivets aktiviteter.