Det vil være viktig at du tenker gjennom på forhånd hva du ønsker å oppnå i løpet av oppholdet hos oss.  

Det blir lagt vekt på at du er den viktigste aktøren i din rehabilitering, og at din funksjon i hverdagen danner grunnlaget. 

Alle mål settes derfor av deg sammen med oss.  

Målarbeidet tar utgangspunkt i:  

  • Bedring av funksjonsnivå og mestringsevne 

  • Stimulere til økt fysisk og sosial aktivitet 

  • Det legges vekt på at du skal bli trygg på å drive fysisk aktivitet 

  • Øke kunnskapen om riktig kosthold og betydningen av bevegelsesaktivitet 

  • Reduksjon av symptomer relatert til sykdom og behandling 

  • Sikre god overføring til hjemstedskommune ved behov for videre oppfølging 

Det er viktig at du er motivert og deltar aktivt i å utarbeide en rehabiliteringsplan for at du skal kunne jobbe mot dine mål. Denne planen kan i samarbeid med deg justeres underveis.