Hvordan går du fram for å bli henvist? 

  • Henvisning fra fastlege og/eller privatpraktiserende avtalespesialister. 

  • Fastlegen sender henvisningen elektronisk til Regional koordinerende enhet på Sunnaas som rettighetsvurderer og videresender til oss. 

  • Du kan henvises direkte fra sykehus og avtalespesialist 

Inntaksteamet vurderer henvisningen og du blir satt på venteliste 

Du vil motta et innkallingsbrev via Digipost.  

Du vil også motta SMS med påminnelse om ankomstdato og tidspkt for oppmøte.