Du møter 3-5 dager i uken, 1,5 - 3 timer, i en periode på 3 uker. 

En primærkontakt (arbeidsveileder) følger deg gjennom hele forløpet og du vil i tillegg bli fulgt opp av et tverrfalig team. 

Vårt tverrfaglige team består av legespesialist, arbeidsveileder, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionom og ernæringsrådgiver. Sammen med deg utarbeider vi en rehabiliteringsplan med mål og tiltak for rehabilitering. 

 • Kartleggingsskjemaer fylles ut før oppstart  

 •  Innledende samtaler med det tverrfaglige teamet   

 • Samhandlingsmøte med arbeidsgiver, evt NAV og fastlege  

 • Individuell timeplan tilpasset deg og dine mål og behov  

 • Ukentlige møter med aktuelle fagpersoner  

 • Undervisning og veiledning i ulike temaer knyttet til arbeid, helse og mestring 

 • Fysisk aktivitet individuelt- og i gruppe, fysisk og/eller digitalt  

 •  Kognitiv terapi og ACT  

 • Avspenning/oppmerksomhetstrening  

 • Karriere og yrkesveiledning, Jobbsøknad og CV  

 • Mulighet for erfaringsutveksling med andre i lignende situasjon  

 • Epikrise med oppsummering og anbefalinger knyttet til arbeid og helsesituasjonen videre