I dette rehabiliteringsopplegget er målet klart; 

Du ønsker komme tilbake til arbeidet ditt eller øke arbeidskapasiteten din.  

Hvordan du kommer tilbake kan variere basert på dine behov og ønsker. Dette vil være utgangspunktet  for hvordan vi legger opp rehabiliteringsprosessen din. 

Det vil være et særskilt fokus på ressurser og hindringer knyttet til deltagelse i arbeidslivet.