• Tilbudet passer for deg som er sykemeldt og/eller har fått arbeidsevnene din nedsatt slik at du hindres i å skaffe deg eller beholde inntekten din. Det passer også for deg som har tiltak og/eller ønsker  å styrke arbeidsevnen din. 

  • Passer for deg som har mål om å komme helt eller delvis tilbake i arbeid 

  • Tilbudet er diagnoseuavhengig 

  • Personer i yrkesaktiv alder som av helsemessige årsaker ikke har kommet inn i arbeidslivet, som  står i fare for å bli sykmeldt eller mottar AAP  

  • Hvis du allerede har et arbeidsforhold, men er sykemeldt, kan rehabiliteringen foregå i tilknytning til jobben din.