Du kan henvises direkte fra sykehus, via din fastlege eller annen med henvisningsrett, f.eks manuell terapeut, kiropraktor, eller fysioterapeut.  

  • Sykehus /avtalespesialister kan ta direkte kontakt eller sende henvisningen elektronisk til oss  

  • Fastlegen sender henvisningen elektronisk til Regional koordinerende enhet på Sunnaas som rettighetsvurderer og videresender til oss. 

Vi har daglig inntak og kort ventetid. Vårt inntaksteam vurderer henvisningen og du blir satt på venteliste.  

Du vil motta et innkallingsbrev via Digipost. Du vil også motta SMS med påminnelse om ankomstdato og tidspkt for oppmøte.