Oppholdet ditt starter med en tverrfaglig funksjonsvurdering og fastsettelse av kortsiktige og langsiktige behandlingsmål og tiltak.

Det utarbeides en rehabiliteringsplan med dine mål og aktuelle tiltak. Det er viktig at du er motivert og deltar aktivt i utarbeidelse av planen for at du skal kunne jobbe mot dine mål. Denne planen kan i samarbeid med deg evalueres og justeres underveis.