Et rehabiliteringsopphold vil bestå av mange ulike elementer der trening, behandling, veiledning, opplæring og egentrening er det viktigste.

Våre pasienter kan ha vidt forskjellige mål for oppholdet, men det er en ting som går igjen; alle ønsker en endring i helsen.

Det blir lagt vekt på at du er den viktigste aktøren i din rehabilitering, og at din funksjon i hverdagen danner grunnlaget.

Alle mål settes derfor av deg sammen med oss.