Du har rett til å få dekket nødvendige reiseutgifter når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.

Hovedregelen er at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra nærmeste behandlingssted. Dersom du har rett til pasientreise, skal reisen bestilles hos ditt lokale pasientreisekontor på telefon 05515

Du finner informasjon på siden til Pasientreiser