Du får frikort uten å søke om det. Det kommer automatisk etter at egenandelstaket er nådd. Har du betalt for mye blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt.

Egenandelen for et opphold ved Unicare Steffensrud i 2024 er 163 kr pr dag/døgn inntil egenandelstak.  Egenandelstaket for 2024 er 3.165 kr.

 Se frikort og egenandeler på Helsenorge - Helsenorge  eller ring 800Helse (800 43 573) hvis du har spørsmål om frikortordningen eller hva som er nytt.