Det er gratis å parkere for brukere og pårørende/gjester, følg anvisning for parkering. Egne P-plasser for bevegelseshemmede nær inngang. 

Mulighet for El-bil lading på nedre parkeringsplass.