Du kan bruke alle våre fasiliteter på kveld og helg til fastsatte tider.