Senteret er døgnbemannet med helsepersonell.  Hovedinngangen låses klokken 22:15. Kommer du senere ringer du på døren.