• Fremme saker av betydning for pasienter og pårørende
  • Bidra med innspill til forbedrings- og omstillingsprosesser, og i øvrige saker som angår tjenestetilbudet
  • Bidra til utvikling og evaluering av pasient- og brukererfaringsundersøkelser
  • Arbeide for god kontakt mellom det regionale brukerutvalget og brukerutvalget ved Unicare Steffensrud