• Et rådgivende organ for virksomheten i saker som angår tilbudet til pasienter og til pårørende  
  • Et forum for tilbakemelding fra pasienter og pårørende
  • Et samarbeidsforum mellom virksomheten og relevante brukerorganisasjoner