Første ledige plass:

Hjerte: 5. august 2024 

Lunge: 12. august 2024

Ventetid sist oppdatert: 14. mai