Sammen med deg planlegger vi tiden etter rehabiliteringsoppholdet. Vi kartlegger ditt behov for videre oppfølging i hjemmet, i kommunen og eventuelt på arbeidsplassen. Ved avreise utarbeides en tverrfaglig sluttrapport som sendes fastlege og henviser.