Rehabiliteringen vil hjelpe deg med å vedlikeholde eller bedre hverdagsfunksjon og mestre psykiske og sosiale sider ved lungesykdommen. I tillegg ønsker vi å hjelpe deg med å kontrollere symptomer og redusere risiko for infeksjoner.