Rehabiliteringen vil gi deg verktøy til å håndtere hverdagen så godt som mulig og bidra til mestring av psykiske og sosiale sider ved kreftsykdommen.